Zonnepanelen: vragen en antwoorden.

Veel gestelde vragen en de antwoorden over zonnepanelen

zonnepanelen

 

 • Waarom vindt er eerst een inspectie plaats?
  Om te zien of er geen belemmeringen zijn voor de zonnepanelen zoals bomen, dakkapellen, hoge gebouwen in de omgeving enz.
 • Ik huur een appartement. Kan ik ook kiezen voor zonnepanelen?
  Voorlopig nog niet.
 • Hoe lang duurt het voordat de zonnepanelen geplaatst kunnen worden?
  Normaal gesproken heeft dit een doorlooptijd van ongeveer 1 maand.
 • Heb ik een vergunning nodig voor zonnepanelen?
  Nee dat is niet nodig
 • Hoe lang duurt de installatie?
  Ongeveer een werkdag.
 • Op wat voor dak kunnen zonnepanelen aangebracht worden?
  Op een schuin pannendak
 • Moet mijn dak opengemaakt worden voor de montage?
  Nee, dat is niet nodig, er zal wel een doorvoer naar de meterkast gemaakt worden.
 • Wat krijg ik precies als ik zonnepanelen bestel?
  Een set zonnepanelen (6 of 8 stuks), een omvormer (dit is een kastje die de zonnestralen omzet in elektriciteit) en een slimme meter indien u die nog niet heeft.
 • Ervaar ik overlast bij het installeren van de zonnepanelen?
  Minimaal, er moet geboord worden om een kabel van het dak naar uw meterkast te leggen.
 • Krijg ik uitleg over de werking van de verbruiksmeter?
  Bij de plaatsing van de zonnepanelen zal Kemkens uitleg geven over de installatie.
 • Zijn zonnepanelen verzekerd voor schade of diefstal?
  woCom is hiervoor verzekerd.
 • Zit er garantie op de zonnepanelen?
  Ja. We hebben met de leverancier een garantie termijn afgesproken.
 • Wie bel ik bij een storing?
  Eventuele storingen kunt u melden via reparatieverzoeken@wocom.nl of telefonisch via 0493-497666
 • Wie controleert of de zonnepanelen doen wat ze moeten doen?
  Bij ingebruikname controleert onze leverancier dit. Als ze in gebruik zijn genomen is het belangrijk dat u bijvoorbeeld maandelijks de opbrengst controleert van de panelen. U kunt dit zien op de omvormer of via de app die beschikbaar wordt gesteld.
 • Is mijn energiemeter geschikt om opgewekte energie terug te leveren?
  Niet alle oude meters voldoen om stroom naar het net te leveren en daarvoor een vergoeding te krijgen in dat geval moet een slimme meter aanwezig zijn om gebruik te kunnen maken van zonnepanelen. Als deze nodig is zorgt onze leverancier hiervoor.
 • Waarvoor dient de omvormer.
  Die zet de zonne-energie op de zonnepanelen om in stroom voor uw woning.
 • Is zonne-energie veilig?
  Ja dit is volledig veilig.
 • Wordt alle opgewekte stroom terug geleverd aan de energieleverancier?
  Nee, als de stroom direct in uw woning gebruikt kan worden blijft de stroom in uw woning. Mochten uw zonnepanelen stroom opwekken maar wordt er op dat moment minder in huis verbruikt dan de zonnepanelen opwekken wordt er teruggeleverd aan de energiemaatschappij.
 • Blijven de zonnepanelen bij verhuizing achter?
  Ja, de zonnepanelen blijven eigendom van woCom en moeten achter blijven bij verhuizing.
 • Hoe lang gaan zonnepanelen mee?
  De zonnepanelen ongeveer 30 jaar en de omvormer ongeveer 15 jaar.
 • Wat gebeurt er met mijn huurtoeslag als ik kies voor zonne-energie?
  De zonnepanelen hebben geen invloed op uw huurtoeslag
 • Wat zijn de gevolgen voor de jaarlijkse huurverhoging als ik kies voor zonne-energie?
  De zonnepanelen worden in de huurprijs opgenomen, en deze zullen ook verhoogd worden met de jaarlijkse huurverhoging.
 • Komen minima in aanmerking voor een tegemoetkoming op de huurverhoging?
  Nee, wij hebben hier geen regeling voor. U kunt direct na installatie uw voorschotbedrag naar beneden bijstellen met het bedrag dat u in de huur extra gaat betalen. Zo blijven de netto kosten altijd gelijk.
 • Hoe verreken ik mijn verbruik en opbrengst met het energiebedrijf?
  Dit doet uw slimme meter en uw energiemaatschappij automatisch voor u. U vindt wat u niet heeft gebruikt aan stroom en dus heeft terug geleverd aan de energiemaatschappij terug op uw energie rekening.
 • Werken zonnepanelen wel in de winter?
  Ja, ze werken ook in de winter
 • Zit ik zonder stroom als de zon niet schijnt?
  Nee, u heeft gewoon stroom van de energieleverancier op het moment dat de zon niet schijnt.
 • Werken mijn elektrische apparaten wel goed op zonne-energie?
  Ja, deze werken op de gebruikelijke manier. Er is geen verschil met de stroom die u van de energieleverancier ontvangt.
 • Welk onderhoud pleeg ik aan mijn zonnepanelen?
  woCom verzorgt het onderhoud van de zonnepanelen. U hoeft hier niets aan te doen.
 • Krijg ik belastingvoordeel als ik zonnepanelen aanschaf?
  Jazeker, als u zonnepanelen plaatst, wekt u zelf energie op. Hierover betaalt u geen energiebelasting. Voor de energie van het energiebedrijf betaalt u bruto 12,0 cent belasting per kWh.
 • Hoe kan ik zien hoeveel energie ik opwek en terug lever?
  Op de omvormer kunt u precies zien hoeveel energie de zonnepanelen opgewekt hebben.
 • Een slimme meter registreert mijn energieverbruik. Hoe zit het met privacy?
  Alleen de huurder zelf en het energiebedrijf kunnen de slimme meters uitlezen. Het energiebedrijf kan dit op afstand doen verder heeft niemand inzage in uw verbruiksgegevens.
 • Waarom zonne-energie?
  De zon is een gratis energiebron. Door het daglicht dat op een zonnepaneel schijnt, wordt er elektriciteit opgewekt. Die elektriciteit kan geschikt gemaakt worden voor gebruik in uw woning. Daar is nog wel een technisch hulpmiddel voor nodig: de omvormer.
 • Ik ben een huurder. Kan ik ook zonnepanelen kopen?
  Nee, u kunt geen zonnepanelen bij woCom kopen. Wel kunt u zelf een leverancier benaderen voor de aanschaf van zonnepanelen. U dient dit wel te melden bij woCom als een zelf aangebrachte voorziening.

« Ouder bericht | Recenter bericht »