Interview met Mirjam Kräwinkel over de verhuurdersheffing en de bezwaren van de corporaties (Omroep Kontakt, Laarbeek)

Bijgevoegd bestand is de uitzending van 4 oktober 2019 van de Laarbeekse omroep. Hierin lichtte Mirjam Kräwinkel de verhuurdersheffing toe en de bezwaren van corporaties aan de overheid.

« Ouder bericht | Recenter bericht »