Waarom is het belangrijk dat we zo veel mogelijk huurders bereiken?
We behartigen de belangen van de huurders bij woCom maar ook bij de gemeenten. We vinden het belangrijk deze huurders op de hoogte te houden. Ook willen we graag weten wat er leeft onder de huurders.

Uw belang is ook ons belang!
De leden van bewonersraad de Pan (allen vrijwilligers) zijn huurders bij woCom en hebben dus ook belang bij goede afspraken. Maar…. Samen staan we sterk!
Wij hebben ons een aantal doelen gesteld.

1. Huurders uit de dorpen laten abonneren op de gratis nieuwsbrief van “DE PAN” en daardoor:
• Huurders meer betrekken bij huurderszaken via nieuwsbrief.
• Meer informatie krijgen van knooppunten die er leven bij huurders zodat wij hier op kunnen inhaken.
• Onze huurders beter leren kennen zodat wij weten wat er onder hen zoal leeft

2. Samenstelling en samenwerking van de 3 bewonersraden (de Vaart, de Pan en Laarbeek) opnieuw vastleggen
• Elke bewonersraad zijn eigen identiteit laten behouden
• Eigen identiteit betekent voor ons een goede binding behouden met de dorpen waarin de Pan is vertegenwoordigd

3. Samenwerking met woCom en gemeenten verbeteren en opstarten participatie
• Afstemmen van verschillende belangen en doelgroepen b.v. WMO-situaties, starters en vluchtelingen. Dit in het kader van de nieuwe huisvestingswet

4. Huurverhoging zo laag mogelijk houden en laagste inkomens extra ontzien
• Aantal woningen met lage huur in stand houden.
• Inzetten voor bestaande huurders, maar ook voor toekomstige huurders.

5. Doorstromen bevorderen (plan oude rechten meenemen naar andere woning)
• Meekijken met doorstroming ivm de forse huurstijging bij verhuizing. Dit gebeurt nu nog steeds te weinig.
• WMO-situatie verplicht verhuizen proberen te voorkomen, indien noodzakelijk dan met huurbescherming.

6. Opbrengst van woningen die verkocht worden zoveel mogelijk weer besteden in hetzelfde dorp (gemeente)

7. Samenwerking met de woonbond intensifiëren
Cursussen volgen om kennis te vergroten en op die manier op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.
Belangrijk speerpunt is om bewonersraad de Pan meer bekendheid te geven bij alle huurders van Wocom voor de kernen Asten, Someren, Heeze-Leende en Cranendonck.