Resultaten Enquête De Pan 2022

Enquête De Pan: veel huurders zijn digitaal niet zo handig

Om te peilen wat de woCom-huurders in Asten-Someren, Cranendonck en Heeze-Leende belangrijk vinden, heeft Bewonersraad De Pan een enquête gehouden.
Van de 4.000 huurders stuurden er 1.151 het formulier terug. Bijna iedereen vulde het op papier in, 200 mensen deden dat online. Het overgrote deel van de mensen die reageerden zijn 65+. Helaas is dus weinig informatie van jongere huurders binnengekomen.
In de enquête gaven huurders aan dat ze liever bellen als ze een reparatie willen aanvragen, dan dat ze dat online regelen. Veel ouderen zijn digitaal niet zo handig. Dat kan ook lastig zijn bij Wooniezie. Veel mensen vinden dat een moeilijk systeem.

Andere belangrijke zaken die naar boven kwamen:
Mantelzorgers willen dichter in de buurt wonen van degene voor wie ze zorgen.
Ook mensen met een voortschrijdende ziekte zoals ALS en MS zouden op tijd een geschikt huis toegewezen moeten krijgen.
De pas opgestarte doorstroming van senioren naar appartementen loopt nog stroef.
Daardoor komen hun huizen niet beschikbaar voor gezinnen.
Er zijn te weinig aantrekkelijke seniorenappartementen.

Het bestuur van Bewonersraad de Pan viel het tegen hoe weinig huurders de bewonersraad kennen, ondanks alle moeite die men doet en het belang voor diezelfde huurders.

Dankzij het onderzoek hebben zich maar liefst 37 huurders gemeld die interesse hebben om aan de slag te gaan bij de bewonersraad. Zij worden uitgenodigd voor een informatieavond op 24 november.

Bekijk hieronder een overzicht van de antwoorden in de enquête.
(Gebruikt u een smartphone, kantel deze voor een beter beeld)

Jo Noten,
voorzitter Bewonersraad de Pan

« Ouder bericht | Recenter bericht »