Reactie adviezen kansen en sanctiebeleid

Op 11 januari 2018 hebben de corporaties in de metropoolregio Eindhoven ingestemd met nieuw gezamenlijk beleid rondom het thema kansen en sancties.
Dit beleid is voorgelegd aan gemeenten en huurdersorganisaties ter advisering. Met deze notitie geven de corporaties in de metropoolregio antwoord op de gegeven adviezen en gestelde vragen.
Nog niet van alle organisaties is advies binnengekomen, op de laatste pagina is een overzicht te vinden van alle organisaties die advies hebben gegeven.

De corporaties in de metropoolregio zijn blij om te mogen vernemen dat u over het algemeen positief staat tegenover het door de corporaties voorgestelde kansen en sanctiebeleid.

Een aantal van de gemeenten en huurdersorganisaties heeft aanvullende vragen of opmerkingen meegegeven.

Klik hier voor de volledige tekst

 

« Ouder bericht | Recenter bericht »