Prestatie afspraken 2023

WoCom werkt samen met gemeenten en huurdersorganisaties (waaronder Bewonersraad de Pan). De werkzaamheden, plannen en samenwerking voor de komende jaren zijn vastgelegd in prestatieafspraken die door de drie partijen zijn ondertekend.

De prestatieafspraken gaan over verschillende onderwerpen. Over bouwen en groot onderhoud bijvoorbeeld, maar ook over energiezuinige woningen, betaalbare woonlasten en duurzaamheid. Net als over leefbaarheid in buurten en wijken, de huisvesting van speciale groepen, veiligheid en nog veel meer. Eigenlijk alles wat met wonen te maken heeft. Voor huidige, maar ook toekomstige huurders.

In onderstaande documenten leest u per gemeente wat we in 2023 allemaal willen bereiken
Prestatieafspraken Asten 2023
Prestatieafspraken Cranendonck 2023
Prestatieafspraken Heeze-Leende 2023
Prestatieafspraken Helmond 2023
Prestatieafspraken Laarbeek 2023
Prestatieafspraken Someren 2023

Bijlagen prestatieafspraken 2023:
Bijlage 1.7 overzicht indicatoren monitoring 2023
Bijlage 1.8.1 historie, planning en prognose woningvoorraad 2023
Bijlage 3.8 ambitie duurzaamheidsmaatregelen 2023
Bijlage 5.7 Nationale prestatieafspraken 2023

« Ouder bericht | Recenter bericht »