Prestatieafspraken 2024

WoCom werkt samen met gemeenten en huurdersorganisaties (waaronder Bewonersraad de Pan).
De werkzaamheden, plannen en samenwerking voor de komende jaren zijn vastgelegd in prestatieafspraken die door de drie partijen zijn ondertekend.

De prestatieafspraken gaan over verschillende onderwerpen. Over bouwen en groot onderhoud bijvoorbeeld, maar ook over energiezuinige woningen, betaalbare woonlasten en duurzaamheid. Net als over leefbaarheid in buurten en wijken, de huisvesting van speciale groepen, veiligheid en nog veel meer. Eigenlijk alles wat met wonen te maken heeft. Voor huidige, maar ook toekomstige huurders.

In onderstaande documenten leest u per gemeente wat we in 2024 allemaal willen bereiken
Meerjarenprestatieafspraken 2024-2027 & Prestatieafspraken 2024 Asten
Meerjarenprestatieafspraken 2024-2027 & Prestatieafspraken 2024 Cranendonck
Meerjarenprestatieafspraken 2024-2027 & prestatieafspraken 2024 Heeze-Leende
Prestatieafspraken 2024 Helmond
Meerjarenprestatieafspraken 2024-2027 & Prestatieafspraken 2024 Laarbeek
Meerjarenprestatieafspraken 2024-2027 & Prestatieafspraken 2024 Someren

Bijlagen prestatieafspraken 2024 (m.u.v. gemeente Helmond):
Bijlage 1 Woningvoorraad historie planning en prognose
Bijlage 2 Overzicht indicatoren monitoring
Bijlage 3 duurzaamheid

Op de foto staan v.l.n.r.: Anke Nieuwland (interim directeur bestuurder woCom), Karel Boonen (wethouder gemeente Cranendonck), Jo Noten (voorzitter bewonersraad De Pan)

« Ouder bericht | Recenter bericht »