Bewonersraden geven positief advies  huuraanpassing 2016

Bewonersraden geven Positief advies huuraanpassing 2016
24 Februari hebben de 3 bewonersraden met woCom een overleg gehad over de huuraanpassing van 2016.
De 3 bewonersraden hebben van de woCom directie uitleg gekregen over het huurbeleid wat woCom wil gaan voeren voor 2016 en de daar op volgende jaren.

Wij als bewonersraden hebben onze zienswijze aan woCom voorgelegd.
Omdat er nog veel onduidelijk was over de nieuwe wetten en regels (de aanpassingen moet namelijk nog tijdig door de eerste kamer worden aangenomen) hebben wij woCom een voorstel gedaan dat deze problemen zou voorkomen.

Voorstel Tweede Kamer
Wettelijk (met alle problemen van dien) mag woCom de huren aanpassen volgens onderstaande tabel.
Komende huurronde per 1-7-2016
Onder voorbehoud van goedkeuring door Eerste Kamer

Inkomen

Inflatie = 0,6%

Maximale verhoging 2016

1.

< € 34.678

Inflatie + 1,5%

2,1%

2.

€ 34.678 – € 44.360

Inflatie + 2%

2,6%

3.

> € 44.360

Inflatie + 4%

4,6%

 

Voorstel bewonersraden:
Huuraanpassing 2016: 1% voor iedereen (dus geen 2,1-2,6 of 4,6).
Voorstel is op 1-3-2016 aangenomen door de Raad van Commissarissen en de woCom directie.
De bewonersraden gaan een positief advies uitbrengen zodat de huur voor iedereen 1% omhoog gaat en er geen inkomensafhankelijke huurverhoging is voor 2016.
Hierdoor hoeft woCom niet te wachten op goedkeuring van de nieuwe wetten door de eerste Kamer.
Voor 65 en ouder zou de inkomensafhankelijke huur toch al niet meer opgaan.

Wij denken dat de bewonersraden hiermee een mooi resultaat hebben bereikt.

 

« Ouder bericht | Recenter bericht »