De Woningwet vanaf 1 januari 2022

De wet ‘Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet’ heeft als doel om de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de Woningwet te verbeteren. Ook wordt maatwerk beter mogelijk, komt er ruimte voor meer risicogericht toezicht en worden de administratieve lasten beperkt. Om dit te bereiken zijn onnodige details en regels geschrapt, is de stapeling van waarborgen weggenomen, en zijn regels vereenvoudigd en verduidelijkt. Deze wijzigingswet maakt het voor toegelaten instellingen beter mogelijk om hun maatschappelijke taken te vervullen.

Klik hier om het document te openen

In het document worden de wijzigingen in de Woningwet gepresenteerd. Per hoofdonderwerp worden de belangrijkste wijzigingen weergegeven. Meer informatie over deze onderwerpen is tevens te vinden op www.woningmarktbeleid.nl

« Ouder bericht | Recenter bericht »