De Regionale Geschillencommissie

De Regionale Geschillencommissie

Snel en kosteloosIndien u als huurder een geschil of een klacht heeft met de woningbouwcorporatie kunt u een advocaat inschakelen en gaan procederen. U kunt uw geschil echter ook voorleggen aan de regionale geschillencommissie (RGC). Procederen is duur en duurt lang. Het inschakelen van de RGC is gratis. De commissie werkt snel, informeel en laagdrempelig. Gebrekkige dienstverlening?De RGC behandelt geschillen voor 10 woningcorporaties:Goed Wonen, WoCom, Bergopwaarts, PeelrandWonen, Helpt Elkander, Compaen, Woonpartners, Woningbelang , WSZ en Volksbelang.Als u als huurder ontevreden bent over de dienstverlening van uw verhuurder moet u eerst proberen in onderling… Lees verder →
Enquête-formulieren massaal ingestuurd

Enquête-formulieren massaal ingestuurd

De eerste doos enveloppen met enquête-formulieren in ontvangst genomen door Bewonersraad de Pan Er kwamen veel formulieren binnen van de enquête die van 14 t/m 28 september ingeleverd kon worden.Het gedeelte dat digitaal ingevuld werd, gaf al meteen een beeld. De handmatig ingevulde formulieren worden nu zorgvuldig verwerkt, zodat we daarna de resultaten kunnen analyseren.Als alles verwerkt is, zullen we met de resultaten, tips, voorstellen etc aan de slag gaan. Het zal ons zeker helpen om nog beter te weten wat er bij de huurders van woCom leeft. Per slot van rekening zijn… Lees verder →
Jaarvergadering 18 mei 2022 Verslag en impressie

Jaarvergadering 18 mei 2022 Verslag en impressie

  JAARVERGADERING 2022Stichting Bewonersraad de Pan Voor de woCom huurders van gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-Leende en Someren.De jaarvergadering vond plaats op woensdag 18 mei 2022 in Someren (de Weijers). Aanwezigen: Ca. 25 huurders uit verschillende dorpen;6 Bestuursleden van Bewonersraad De Pan;Marion Vereijken namens woCom; Ans Verstappen van de Woonbod;Jochem Deuten namens de Raad van Commissarissen Het verslag van deze jaarvergadering: Verslag Jaarvergadering De Pan 18 oktober 2022 De verslagen van de afgelopen jaren vindt u terug op bewonersraad-depan.nl/de-pan/ Hieronder een sfeerimpressie van de avond in beeld. Lees verder →
De Woningwet vanaf 1 januari 2022

De Woningwet vanaf 1 januari 2022

De wet ‘Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet’ heeft als doel om de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de Woningwet te verbeteren. Ook wordt maatwerk beter mogelijk, komt er ruimte voor meer risicogericht toezicht en worden de administratieve lasten beperkt. Om dit te bereiken zijn onnodige details en regels geschrapt, is de stapeling van waarborgen weggenomen, en zijn regels vereenvoudigd en verduidelijkt. Deze wijzigingswet maakt het voor toegelaten instellingen beter mogelijk om hun maatschappelijke taken te vervullen. Klik hier om het document te openen In het… Lees verder →
Impressie ledenvergadering 2021

Impressie ledenvergadering 2021

Het bestuur van bewonersraad de Pan hield op 27 oktober 2021 haar jaarlijkse ledenvergadering.Dit jaar in Dorpshuis 't Perron in Heeze.Voor de aanwezigen werd middels een presentatie duidelijk gemaakt waar bewonersraad de Pan voor staat. Geboekte resultaten en plannen voor de toekomst werden toegelicht. Natuurlijk was er ook gelegenheid om vragen te stellen.De aanwezigen maakten hier dankbaar gebruik van. Verder gaven velen blijk van waardering voor de presentatie en de bereikte resultaten van bewonersraad de Pan.Fijn om te horen dat het gewaardeerd wordt, dank daarvoor. Meld u aan als vrijwilliger in het bestuurAangezien… Lees verder →
Een kijkje bij project Nieuwstraat in Budel voor oplevering

Een kijkje bij project Nieuwstraat in Budel voor oplevering

12-9-2021: Het project aan de Nieuwstraat in Budel is zo goed als klaar om overgedragen te worden aan de nieuwe bewoners.Bewonersraad de Pan ging alvast een kijkje nemen. Blader door de foto's om ook een indruk te krijgen. Hoewel de appartementen aan een druk kruispunt liggen, viel het met het geluid binnen alleszins mee.Komende week krijgen de nieuwe bewoners de sleutel. Bewonersraad de Pan wenst de nieuwe bewoners veel geluk in hun nieuwe huis. 23-5-2021: Hoogste punt project Nieuwstraat in Budel bereiktIntussen begint het steeds meer vorm te krijgen. 23-5-202123-5-2021 Voorrang voor senioren… Lees verder →
WoCom en huurdersorganisaties tekenen voor ‘n goede samenwerking

WoCom en huurdersorganisaties tekenen voor ‘n goede samenwerking

Woningcorporatie gaat voor betaalbare woningen in leefbare wijkenén sterke huurdersorganisaties Woningcorporatie woCom maakte afspraken voor een hernieuwde samenwerking met haar huurdersorganisaties. Na een lange voorbereiding tekende zij afgelopen week een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, waarbij de drie huurdersorganisaties ondersteund zijn door de Woonbond. WoCom vindt, naast betaalbare woningen in leefbare wijken, een sterke huurdersvertegenwoordiging erg belangrijk. Voor de corporatie zijn haar drie huurdersorganisaties een gesprekpartner bij alle onderwerpen van beleid en beheer die voor huurders van belang zijn. Zoals nieuwbouw, het onderhoud van woningen, de jaarlijkse huurverhoging en de leefbaarheid in de wijken. De huurdersorganisaties… Lees verder →
Hoogste punt 16 sociale energiezuinige huurwoningen in nieuwe woonwijk Groote Hoeven in Someren bereikt

Hoogste punt 16 sociale energiezuinige huurwoningen in nieuwe woonwijk Groote Hoeven in Someren bereikt

17-6-2021: Het hoogste punt bij de energiezuinige huurwoningen in de Groote Hoeven is bereikt. Dat werd feestelijk gevierd, zie onderstaande foto's hoe de TOP geplaatst wordt.Klik op de pijltjes om de 3 afbeeldingen in volgorde te bekijken. Eerder bericht van 24-3-2021:Start bouw 16 sociale energiezuinige huurwoningen in nieuwe woonwijk Groote Hoeven in Someren WoCom werkt aan de ontwikkeling van 16 sociale huurwoningen in de nieuwe woonwijk Groote Hoeven in Someren.Wat zijn onze plannen?Ons bouwproject bestaat uit 16 grondgebonden woningen in twee verschillende typen. NBArchitecten uit Best heeft hiervoor het ontwerp gemaakt. Aan de… Lees verder →