De Woningwet vanaf 1 januari 2022

De Woningwet vanaf 1 januari 2022

De wet ‘Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet’ heeft als doel om de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de Woningwet te verbeteren. Ook wordt maatwerk beter mogelijk, komt er ruimte voor meer risicogericht toezicht en worden de administratieve lasten beperkt. Om dit te bereiken zijn onnodige details en regels geschrapt, is de stapeling van waarborgen weggenomen, en zijn regels vereenvoudigd en verduidelijkt. Deze wijzigingswet maakt het voor toegelaten instellingen beter mogelijk om hun maatschappelijke taken te vervullen. Klik hier om het document te openen In het… Lees verder →
Impressie ledenvergadering 2021

Impressie ledenvergadering 2021

Het bestuur van bewonersraad de Pan hield op 27 oktober 2021 haar jaarlijkse ledenvergadering.Dit jaar in Dorpshuis 't Perron in Heeze.Voor de aanwezigen werd middels een presentatie duidelijk gemaakt waar bewonersraad de Pan voor staat. Geboekte resultaten en plannen voor de toekomst werden toegelicht. Natuurlijk was er ook gelegenheid om vragen te stellen.De aanwezigen maakten hier dankbaar gebruik van. Verder gaven velen blijk van waardering voor de presentatie en de bereikte resultaten van bewonersraad de Pan.Fijn om te horen dat het gewaardeerd wordt, dank daarvoor. Meld u aan als vrijwilliger in het bestuurAangezien… Lees verder →
Een kijkje bij project Nieuwstraat in Budel voor oplevering

Een kijkje bij project Nieuwstraat in Budel voor oplevering

12-9-2021: Het project aan de Nieuwstraat in Budel is zo goed als klaar om overgedragen te worden aan de nieuwe bewoners.Bewonersraad de Pan ging alvast een kijkje nemen. Blader door de foto's om ook een indruk te krijgen. Hoewel de appartementen aan een druk kruispunt liggen, viel het met het geluid binnen alleszins mee.Komende week krijgen de nieuwe bewoners de sleutel. Bewonersraad de Pan wenst de nieuwe bewoners veel geluk in hun nieuwe huis. 23-5-2021: Hoogste punt project Nieuwstraat in Budel bereiktIntussen begint het steeds meer vorm te krijgen. 23-5-202123-5-2021 Voorrang voor senioren… Lees verder →
WoCom en huurdersorganisaties tekenen voor ‘n goede samenwerking

WoCom en huurdersorganisaties tekenen voor ‘n goede samenwerking

Woningcorporatie gaat voor betaalbare woningen in leefbare wijkenén sterke huurdersorganisaties Woningcorporatie woCom maakte afspraken voor een hernieuwde samenwerking met haar huurdersorganisaties. Na een lange voorbereiding tekende zij afgelopen week een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, waarbij de drie huurdersorganisaties ondersteund zijn door de Woonbond. WoCom vindt, naast betaalbare woningen in leefbare wijken, een sterke huurdersvertegenwoordiging erg belangrijk. Voor de corporatie zijn haar drie huurdersorganisaties een gesprekpartner bij alle onderwerpen van beleid en beheer die voor huurders van belang zijn. Zoals nieuwbouw, het onderhoud van woningen, de jaarlijkse huurverhoging en de leefbaarheid in de wijken. De huurdersorganisaties… Lees verder →
Hoogste punt 16 sociale energiezuinige huurwoningen in nieuwe woonwijk Groote Hoeven in Someren bereikt

Hoogste punt 16 sociale energiezuinige huurwoningen in nieuwe woonwijk Groote Hoeven in Someren bereikt

17-6-2021: Het hoogste punt bij de energiezuinige huurwoningen in de Groote Hoeven is bereikt. Dat werd feestelijk gevierd, zie onderstaande foto's hoe de TOP geplaatst wordt.Klik op de pijltjes om de 3 afbeeldingen in volgorde te bekijken. Eerder bericht van 24-3-2021:Start bouw 16 sociale energiezuinige huurwoningen in nieuwe woonwijk Groote Hoeven in Someren WoCom werkt aan de ontwikkeling van 16 sociale huurwoningen in de nieuwe woonwijk Groote Hoeven in Someren.Wat zijn onze plannen?Ons bouwproject bestaat uit 16 grondgebonden woningen in twee verschillende typen. NBArchitecten uit Best heeft hiervoor het ontwerp gemaakt. Aan de… Lees verder →
WoCom brengt (positieve) energie naar bewoners De Nieuwe Hoeven

WoCom brengt (positieve) energie naar bewoners De Nieuwe Hoeven

Woningcorporatie start groot duurzaam onderhoud aan huurwoningen HeezeIn de wijk De Nieuwe Hoeven in Heeze start in mei het groot onderhoud aan tientallen sociale huurwoningen. In deze eerste fase worden er door woningcorporatie woCom maar liefst 86 huizen energiezuinig gemaakt. Om dat te vieren plaatste de corporatie donderdag, samen met bewonersraad,  klankbordgroep en aannemer, een groot informatief bouwbord. Midden in de wijk, waar Oeffels en Diepers elkaar kruisen. In deze wijk worden daken vervangen en geïsoleerd. Schoorstenen verwijderd. Gevels gereinigd en opnieuw gevoegd. Daar waar nodig oude cv-ketels vernieuwd. En bewoners kunnen kiezen… Lees verder →
Een passende huurwoning vinden  van woCom, hoe werkt dat?

Een passende huurwoning vinden van woCom, hoe werkt dat?

Wilt u in aanmerking komen voor een huurwoning van woCom? Binnenkort of over een paar jaar? Schrijf u dan gratis in als woningzoekende op Wooniezie.nl. Misschien heeft u zelfs een voorkeur in welke straat of woning u in de toekomst wilt wonen. Op tijd inschrijven is daarvoor belangrijk. In deze folder leest u er meer overDe informatiekaart is aangepast omdat de inkomens- en huurgrenzen per 1 januari 2021 zijn aangepast. Lees verder →
De moeite waard om even te lezen

De moeite waard om even te lezen

Op de website van woCom staat veel informatie voor huurders. Enkele publicaties willen we bij u even extra onder de aandacht brengen. Zo staat er een waarschuwend nieuwsitem over "nepberichten aan woningzoekenden" en hoe hier mee om te gaan. Maar ook positieve berichten krijgen de aandacht: 'Alle seinen op groen' in Groote hoevenen een proef met 'vraaggestuurd onderhoud' in Someren Lees verder →
Voortgang Paulusproject in Someren

Voortgang Paulusproject in Someren

WoCom herontwikkelt de locatie van de voormalige Paulusschool- en Pauluskerk in Someren-Noord. De plek krijgt een mooie, nieuwe invulling. Aan de Dr. Eijnattenlaan komt een woonzorggebouw met 24 wooneenheden voor ORO, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Een stukje verder, ter hoogte van de Feiterstraat, komt een tweede woonzorggebouw met ook 24 wooneenheden. Deze zijn bestemd voor Kempenhaeghe, een kenniscentrum voor epilepsie en slaapstoornissen. De overige ruimte van het terrein waar de Paulusschool stond, is bestemd voor 8 levensloopbestendige huurwoningen. Hieronder een impressie van de voortgang van de bouwwerkzaamheden Lees verder →