Vacatures:

Stichting Bewonersraad de Pan zoekt actieve vrijwilligers.

Stichting Bewonersraad de Pan is een onderdeel van woningcorporatie woCom. Wij vertegenwoordigen de huurders van gemeenten Cranendonck, Leende/Heeze en Groot Someren/Asten.

Wij hebben op dit moment behoefte aan vrouwen in de bewonersraad dus aanmelden als het iets voor U is. Dames kom op wij hebben u nodig ook jongere zeer welkom.

Momenteel zijn we op zoek naar: 2 nieuwe enthousiaste bestuursleden voor de gemeente Heeze-Leende indien mogelijk afkomstig uit Leende, Heeze of Sterksel en 1 nieuw bestuurslid uit de gemeente Someren Het betreft hier vrijwilligerswerk met een vergoeding voor de gemaakte onkosten het betreft een paar avonden per maand.

 

Onze doelstelling is:

  • Behartigen van de belangen van huurders van woCom of haar rechtsopvolger op het gebied van wonen, woningomgeving en overige zaken die verband houden met de volkshuisvesting;
  • Het waarborgen of doen waarborgen van de rechtspositie van huurders van woCom; Het in gezamenlijk overleg met de betrokkenen bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving van de woningen van woCom;
  • Het verlenen van ondersteuning en advies aan huurders van woCom.

De Bewonersraad tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het aangaan van samenwerkingsafspraken met woCom en eventueel de gemeentes in haar werkgebied en andere gesprekpartners.
  • Het vertegenwoordigen van de huurders in overlegsituaties met de verhuurder en eventueel andere gesprekspartners op elk niveau, waaronder in ieder geval de gemeentes in het werkgebied van de woningstichting.
  • Het stimuleren, initiëren en steunen van elke actie die het doel tracht te verwezenlijken in materiële en immateriële zin.
  • Het nastreven van volledige inspraak van huurders bij het beleid en beheer van woCom op verschillende niveaus.
  • Het verrichten en/of doen verrichten van onderzoek ter zake van het wonen en de woonomgeving van de betrokken woningen van woCom .
  • Alle andere wettige middelen die nodig zijn om de doelstelling te kunnen verwezenlijken.

Aanmelden

Voorwaarden: je bent huurder van woCom uit een van de bovengenoemde gemeenten, omdat wij veel met werkgroepen werken is het nodig dat u over eigen vervoer (auto)beschikt verder bent in het bezit van een pc en voldoende vaardigheden daarvoor. Wilt u ons team versterken en iets doen voor uw medehuurders neem dan contact met ons op.
Stuur je aanmeldingsbrief met CV naar volgend emailadres:
secretariaat@bewonersraad-depan.nl