Vacatures:

Stichting Bewonersraad de Pan zoekt actieve vrijwilligers.

Stichting Bewonersraad de Pan is een onderdeel van woningcorporatie woCom. Wij vertegenwoordigen de huurders van gemeenten Cranendonck, Leende/Heeze en Groot Someren/Asten.

Wij hebben op dit moment behoefte aan vrouwen in de bewonersraad dus aanmelden als het iets voor U is. Dames kom op wij hebben u nodig ook jongere zeer welkom.

Momenteel zijn we op zoek naar: 3 nieuwe enthousiaste bestuursleden voor de gemeente Heeze-Leende  3 nieuwe bestuursleden uit de gemeente Someren – Asten   En ter vervanging per 2024             2 in Cranendonck.

Het betreft hier vrijwilligerswerk met een vergoeding voor de gemaakte onkosten het betreft een paar avonden per maand.

Verder zoeken wij iemand die tijdens onze vergaderingen de notulen maakt, interesse laat dan van u horen via info@bewonersraad-depan.nl

 

Onze doelstelling is:

  • Behartigen van de belangen van huurders van woCom of haar rechtsopvolger op het gebied van wonen, woningomgeving en overige zaken die verband houden met de volkshuisvesting;
  • Het waarborgen of doen waarborgen van de rechtspositie van huurders van woCom; Het in gezamenlijk overleg met de betrokkenen bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving van de woningen van woCom;
  • Het verlenen van ondersteuning en advies aan huurders van woCom.

De Bewonersraad tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het aangaan van samenwerkingsafspraken met woCom en eventueel de gemeentes in haar werkgebied en andere gesprekpartners.
  • Het vertegenwoordigen van de huurders in overlegsituaties met de verhuurder en eventueel andere gesprekspartners op elk niveau, waaronder in ieder geval de gemeentes in het werkgebied van de woningstichting.
  • Het stimuleren, initiëren en steunen van elke actie die het doel tracht te verwezenlijken in materiële en immateriële zin.
  • Het nastreven van volledige inspraak van huurders bij het beleid en beheer van woCom op verschillende niveaus.
  • Het verrichten en/of doen verrichten van onderzoek ter zake van het wonen en de woonomgeving van de betrokken woningen van woCom .
  • Alle andere wettige middelen die nodig zijn om de doelstelling te kunnen verwezenlijken.

Aanmelden

Voorwaarden: je bent huurder van woCom uit een van de bovengenoemde gemeenten, omdat wij veel met werkgroepen werken is het nodig dat u over eigen vervoer (auto)beschikt verder bent in het bezit van een pc en voldoende vaardigheden daarvoor. Wilt u ons team versterken en iets doen voor uw medehuurders neem dan contact met ons op.
Stuur je aanmeldingsbrief met CV naar volgend emailadres:
secretariaat@bewonersraad-depan.nl