Impressie ledenvergadering 2021

Het bestuur van bewonersraad de Pan hield op 27 oktober 2021 haar jaarlijkse ledenvergadering.
Dit jaar in Dorpshuis ’t Perron in Heeze.
Voor de aanwezigen werd middels een presentatie duidelijk gemaakt waar bewonersraad de Pan voor staat.
Geboekte resultaten en plannen voor de toekomst werden toegelicht. Natuurlijk was er ook gelegenheid om vragen te stellen.
De aanwezigen maakten hier dankbaar gebruik van. Verder gaven velen blijk van waardering voor de presentatie en de bereikte resultaten van bewonersraad de Pan.
Fijn om te horen dat het gewaardeerd wordt, dank daarvoor.

Meld u aan als vrijwilliger in het bestuur
Aangezien we nog altijd met een onderbezetting zitten in het bestuur, ook hier nogmaals de oproep om u te melden om deel te nemen in het bestuur.
Vele handen maken namelijk licht werk, we kunnen nog wel wat hulp gebruiken, om dan nóg meer te bereiken.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden


Hieronder enkele foto’s van deze informatieve avond:


Zie onderstaande link voor het verslag van deze Jaarvergadering.

Verslag Jaarvergadering De Pan 27 oktober 2021

« Ouder bericht | Recenter bericht »